Na afloop van mijn lezing bij een studentenvereniging in Utrecht, wilde een jonge twintiger met me praten. Hij vertelde dat hij nu een jaar een relatie had met een heel leuk meisje. Zij was ook gelovig en ze waren gek op elkaar. Hij vertelde me ook – met een toon van schuld in zijn stem – dat ze een seksuele relatie hadden. Met een ongelovige blik vroeg hij: ‘Hoe kan het dat onze seksuele relatie zo goed voelt? We zijn niet getrouwd!’

Hij verwachtte van mij een helder antwoord en vroeg zelfs of hij zijn seksuele relatie moest beëindigen. Ik besefte hoeveel verantwoordelijkheid mensen hebben die met jongeren over seksualiteit mogen praten. Ik realiseerde me hoe integer en genuanceerd ik dat wil doen.

Dus in plaats van antwoorden te geven, stelde ik een vraag. Wat betekent deze (seksuele) relatie voor hem? Zijn antwoorden waren poëtisch en hadden niet misstaan in een Hollywood-script.

‘Als ik met haar vrij, voel ik dat zij de enige voor mij is’

‘Op die momenten besef ik dat ik haar nooit meer kwijt wil’

‘Ik vind haar de mooiste vrouw die ik ooit heb gekend’

‘Ik realiseer me hoeveel ik van haar houd’

Daarna vervolgde hij verward: ‘Waarom is dit zo mooi, terwijl het eigenlijk niet goed is om seks vóór het huwelijk te hebben?’ Onder de indruk van zijn oprechtheid schoot me een antwoord te binnen. Wat hij voor dit meisje voelt als ze vrijen, is de kracht van een seksuele relatie. Hij verwoordt precies waar seks voor is bedoeld.

Een seksuele relatie bindt twee mensen aan elkaar. Je raakt verknocht aan elkaar en op het moment dat je seks hebt en de relatie is gezond, dan wil je elkaar nooit meer kwijt. Met je lichaam zeg je wat je op praktisch, emotioneel en geestelijk vlak van elkaar wilt zijn. Je wilt één zijn en je wilt de enige voor elkaar zijn.

De Amerikaanse theoloog en voorganger Tim Keller verwoordt dit treffend in zijn boek Het Huwelijk: ‘Als seks iets is wat God heeft uitgevonden om jezelf te geven en je hele leven aan een ander toe te vertrouwen, dan moeten we niet verbaasd opkijken dat seks ertoe leidt dat we ons diep verbonden voelen met de ander, zelfs bij verkeerd gebruik.’

In maart organiseerde ik vanuit een nieuw netwerk christelijke (s)experts een studiedag. Tijdens de discussieronde, riep ik spontaan: ‘Laten we de term ‘geen seks voor het huwelijk’ afschaffen. Laten we over seksualiteit praten en laten we over het huwelijk praten.’

Hoe zie ik dat concreet voor me? Laten we over seksualiteit praten: de beleving, feiten en cijfers, onzekerheden, beschadigingen en verlangens. Hoe mooi en tegelijkertijd ingewikkeld onze seksualiteitsbeleving is.

En laten we over het huwelijk praten: wat betekent het om trouw aan iemand te beloven en waarom zou je dat doen? Als je een relatie hebt; hoe weet je of je met elkaar verder wilt? En als je elkaar het jawoord hebt gegeven, hoe zorg je ervoor dat je je belofte – ondanks de stormen van dit leven – kunt nakomen? Zijn dat niet de wezenlijke onderwerpen waarover we met elkaar kunnen en moeten praten?

 Dit stuk schreef ik voor Webmagazine Puur.