Seksuele vrijheid

Seksualiteit was voor mij als christelijke tiener een complex thema. Langzaam ontdekte ik hoe mijn lichaam seksueel ontwaakte en tegelijkertijd kreeg ik vanuit onze evangelische gemeente de boodschap mee dat elke vorm van seksualiteitsbeleving bestemd was voor binnen een huwelijksrelatie.

Mijn seksuele overtuiging werd voornamelijk gevormd door dwingende, kerkelijke regels vanuit de orthodox christelijke traditie. Dit is hoe de Bijbel het zegt. Dit is goed en dat is fout. De enige juiste manier is wachten met seksuele gemeenschap totdat je bent getrouwd.

Veel vragen bleven onbeantwoord. Vragen over zelfbevrediging, pornografie en het grijze gebied van seksuele intimiteit tussen zoenen en de daad.

Ik was 22 jaar toen ik een serieuze relatie kreeg met mijn huidige man. Mijn seksuele verlangens namen toe en confronteerden mij met de onwrikbare regels waarin ik geloofde. Geloof en seksualiteit leken twee onverenigbare werelden.

Ik wilde voldoen aan Gods norm – de kerkelijke norm – om een goed christen te zijn. Ik wilde me aan de regels houden. Tegelijkertijd ervoer ik de kracht en schoonheid van een emotioneel en lichamelijk groeiende relatie. Ik kreeg genoeg van de starre regels die voorbij gingen aan de praktijk.

Een worsteling volgde. Met de Bijbel, God en vooral met mijzelf. Ik had drie opties. Ik kon de regels overboord gooien en gemeenschap hebben met mijn vriend. Of ik kon me braaf aan de regels blijven houden en voldoen aan de verwachtingen. Maar ik koos voor de derde optie: onderzoeken waar die orthodoxe regels vandaan komen en op zoek gaan naar het grotere plaatje.

Tijdens deze periode van reflectie ontdekte ik twee dingen. God geeft ons seksuele vrijheid. Ik mag zelf kiezen hoe ik met mijn seksualiteit om wil gaan. Regels zijn uiteindelijk maar holle frasen, lege zinnen. Het gaat erom wat ik in de praktijk van alledag doe. Had ik voor het huwelijk gemeenschap gehad met mijn vriend, dan had God niet zijn engel Gabriel gestuurd om ons daarvan te weerhouden.

Wij mensen hebben een vrije wil en maken persoonlijke keuzes. Deze vrijheid kán ons ertoe verleiden onze verlangens voornamelijk aan te wenden voor egoïstisch doeleinden. Enkel op lust gebaseerde lichamelijke contacten, snelle bevrediging of zelfzuchtige relaties zonder enige vorm van verantwoordelijkheid.

Het tweede dat landde, was het grote plaatje. Niet bezig zijn met de vraag: wanneer mag ik seks hebben, maar: wat is de waarde van een seksuele relatie? Sta ik open voor de Bijbelse definitie van een huwelijksrelatie: liefde onlosmakelijk verbonden aan trouw en verantwoordelijkheid, met ruimte voor kinderen?

Gods eeuwigdurende trouw aan zijn volk Israël, gesymboliseerd in het exclusieve huwelijksverbond. Jezus’ zelfopofferende liefde voor de gemeente, gesymboliseerd in de huwelijksrelatie tussen man en vrouw.

Vanuit deze waarden besloot ik seksuele gemeenschap met mijn vriend te hebben nadat we op elk terrein van ons leven de Bijbelse toewijding naar elkaar hadden uitgesproken. Regels veranderde in seksuele vrijheid. Vanuit deze vrijheid koos ik ervoor mijn seksuele overtuiging door Gods woord en zijn Heilige Geest te laten vormen.

Laten we jongeren vanuit deze vrijheid leren zélf na te denken en een innerlijke overtuiging te ontwikkelen. Laten we hen stimuleren om in de Bijbel te lezen over Gods liefde, trouw en scheppingskracht. Om vervolgens een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Regels wekken de suggestie dat het seksuele gedrag van jongeren controleerbaar is. Dat is een naïeve gedachte. Uiteindelijk doen jongeren wat ze zelf willen, vanuit de vrijheid die we nu eenmaal hebben. Vanuit een innerlijke overtuiging.

Dit artikel schreef Esther voor het opiniërend magazine Woord & Dienst (februari 2013)