Weer een boek over seks, is dat nou wel nodig? We weten toch inmiddels wel wat God van ons wil op dit punt? Hebben we niet al veel (te) openhartige verhalen gehoord?

Openhartig is inderdaad een woord wat goed past bij dit boek, maar dan wel op een gezonde manier. Geen onnodige persoonlijke details maar wel eerlijk praten over eigen worstelingen, zeer herkenbaar voor christelijke jongeren.

Het doel van het boek wordt door de schrijver als volgt verwoord: “Wat ik hoop is dat jongeren een persoonlijke zoektocht beginnen naar Gods bedoeling met hun seksualiteit. Volg niet simpel de tijdsgeest, maar volg ook niet simpelweg kerkelijke principes zonder dat het een persoonlijk wilsbesluit is”.

Helder en openhartig beschrijft Esther haar eigen zoektocht naar Gods bedoelingen. Antwoorden worden niet gezocht in dooddoeners en ‘simpele gehoorzaamheid omdat het nou eenmaal zo hoort’ maar in eerlijk zijn over eigen gevoel en open gesprekken met vrienden en partner.

Uiteindelijk komt ze uit bij het erkennen dat God nu eenmaal God is en oneindig meer kennis heeft dan wij, maar dat is de uitkomst van een lange persoonlijke worsteling, geen uit het hoofd geleerd lesje.

Duidelijk wordt wat we allemaal weten; voor jonge mensen is gezond omgaan met seksualiteit  in onze samenleving niet eenvoudig. We worden overal met seks geconfronteerd, maar in de kerk is het vaak nog moeilijk hierover te praten.

Een praktische suggestie is om in de kerk een jong, getrouwd stel te vragen om als coach voor jongeren beschikbaar te zijn. Er is een alternatief voor ‘doen wat goed voelt’, maar dat moet wel voorgeleefd en overgedragen worden. Dat doet Esther wat mij betreft overtuigend.

Bram Neerhof – recensie in De Oogst, juni 2011