7 ingrediënten voor het voorkomen van probleemgedrag bij kleuters

‘De afgelopen schooljaren zijn bijna duizend kleuters meer naar het speciaal onderwijs gegaan, met name naar het speciaal basisonderwijs waar kinderen met lichtere problemen terechtkomen’, meldt het AD vanochtend: ‘Volgens de scholen hebben niet per se meer kinderen aandoeningen, maar ontstaat het probleemgedrag door complexere thuissituaties, bijvoorbeeld door scheidingen, en een gebrek aan opvoeding.’

,,We zien meer kinderen die niet goed worden opgevoed. Niet alle ouders geven hun kinderen de aandacht, liefde en rust die ze nodig hebben. Dat gaat ten koste van de hechting”, constateert Dave Ensberg-Kleijkers, voorzitter College van Bestuur bij Stichting Biezonderwijs.’

Hoe kunnen we bovenstaande zorgen omzetten in oplossingen, vraag ik hem. Dat is vrij complex, maar Dave noemt zeven ‘ingrediënten’.

1) Niet alles willen als ouders: beide fulltime werken, twee auto’s, dik huis en veel op vakantie kunnen. Leven is keuzes maken. Focus op opvoeden gaat ten koste van je eigen behoeftes als individu.

2) Weet waar je aan begint voordat je een relatie met iemand anders aangaat en zorg dat het fundament voor die relatie stevig is. Je kunt alleen een huis (gezin) bouwen op een stevig fundament.

3) Als ouders scheiden, doe het dan zo harmonieus mogelijk. Zet belang van het kind boven alles. Je eigen belang is even irrelevant. Kind gaat voor!

4) De politiek zou het regulier basisonderwijs nóg beter kunnen en moeten financieren om kleinschalig en menswaardig onderwijs mogelijk te maken. 30 kleuters in een klas is zielloos productiewerk. Wordt niemand gelukkig van. Kleinschalig en menswaardig onderwijs kost aan de voorkant geld, maar levert de samenleving als geheel aan de achterkant veel op!

5) Laat ouders meer opvoedingservaringen met elkaar uitwisselen. Bijvoorbeeld via ouderkamers op school. Opvoeden is niet makkelijk, maar wel makkelijker als je ervaringen kunt uitwisselen.

6) Wees je bewust van de ongewenste psychologische druk van de hedendaagse prestatiemaatschappij. Kinderen moeten steeds meer en mogen steeds minder. De angst om te falen, niet te voldoen aan verwachtingen van ouders of niet mee te kunnen komen met vriendjes en vriendinnetjes is ongezond groot.

7) Bewustwording creëren van het gebrek aan gezond voedsel, voldoende beweging en goede luchtkwaliteit (met name in de binnensteden).

Dave besluit positief: ‘Gelukkig gaat het met de meeste ouders en kinderen wél gewoon goed!’

Lees ook: ‘Kleuters komen op school zonder een enkele regel te hebben geleerd’

Dave Ensberg-Kleijkers