‘Advocaten moeten bij echtscheiding belang van kinderen voorop stellen’

HUIZEN – ,,Een langdurige juridische strijd tussen partners na een echtscheiding is zeer schadelijk voor de betrokken kinderen,” stelde kinder- en jeugdpsychotherapeut Linda Klein tijdens de netwerkbijeenkomst over relaties en echtscheiding afgelopen donderdag in Huizen. De bijeenkomst was een initiatief van de plaatselijke fractie van de ChristenUnie en werd geleid door Esther Kaper, kandidaat-Kamerlid van deze partij.

Huisarts Alwin ten Have, counseler Simone van As, kinder- en jeugdpsychotherapeut Linda Klein en basisschooldirecteur Herwieta Molenaar gingen met elkaar en de aanwezigen in gesprek over de jaarlijks 70.000 kinderen die in Nederland met een (v)echtscheiding te maken krijgen.

Vijftig procent van de caseload van Linda Klein zijn situaties met gescheiden ouders of relatieproblemen. Zo’n tachtig procent van de ouders met kinderen van nul tot vier jaar, maken een relatiecrisis door. Counseler Simone van As ontmoet stellen die veelal te laat hulp gaan zoeken. ,,Voorafgaand aan een scheiding is er al veel gedoe. Door de komst van kinderen, waardoor je minder tijd hebt voor je partner en verminderde verbondenheid ervaart, raak je vervreemd van elkaar. Weglopen kan een reactie zijn.”

Huisarts Alwin ten Have ziet het hele gezin in zijn praktijk. Pijnklachten zijn regelmatig gerelateerd aan relationele problemen, ook bij kinderen. ,,Ik kan en wil als huisarts geen partij kiezen, maar dat is heel moeilijk. Ook heb ik van beide ouders toestemming nodig als ik een kind wil doorverwijzen. Die toestemming wordt dan door één van de partners niet gegeven en ingezet in de (v)echtscheiding.”

Dat steeds meer kinderen gescheiden ouders hebben, maakt het er volgens basisschooldirecteur Herwieta Molenaar niet ‘normaler’ op. ,,In sommige klassen komt meer dan de helft van de kinderen uit een gebroken gezin. Voor een kind betekent dat verwarring. Zijn leven ligt overhoop. Het kind moet afscheid nemen van één van de ouders, worstelt met loyaliteit en schuldgevoelens. Deze kinderen krijgen te maken met concentratieproblemen en de schoolprestaties gaan achteruit.”

Na de uitwisseling van ervaring dacht het panel na over wat politiek en samenleving aan deze problematiek kunnen doen. Daar kwamen een aantal concrete voorstellen uit. Het zou bijvoorbeeld normaal moeten worden dat stellen hun relatie onder de loep te nemen, voordat ze kinderen krijgen.

Simone van As: ,,Het is moeilijk om stellen te vinden die dat willen, alsof je suggereert dat hun relatie niet goed zou zijn. Wat zou het mooi zijn als een dergelijke cursus ‘normaal’ wordt. Een trend, net als zwangerschapscursussen.” Dirk Kuin, bezoeker van de bijeenkomst, suggereert het aanbieden van ‘relatiemaatjes’, zoals je in de schuldhulpverlening schuldhulpmaatjes hebt.

Een stelling over aandacht voor gezinsvorming op de middelbare school werd minder enthousiast ontvangen. ,,Er wordt al zoveel bij de scholen neergelegd,” vond Herwieta Molenaar. Aandacht voor het omgaan met emoties en het oplossen van conflicten, zou wel binnen het onderwijs passen, vond het panel, bijvoorbeeld in de vorm van gastlessen van psychologen.

Linda Klein uitte haar zorgen over het feit dat relatietherapie uit het basispakket is verdwenen. ,,Dat maakt dat minder mensen hier gebruik van maken.” Ook vindt ze dat de advocatuur en rechtspraak kritischer naar zichzelf moeten kijken. ,,Advocatuur is een wereld van winnen en verliezen. Advocaten verdienen eraan als een zaak lang duurt. Het ouderschapsplan had zaken eenvoudiger moeten maken, maar nu procederen ex-partners tot de laatste details door. Je zou eerst de juridische strijd moeten stoppen, voordat je verder behandelt, want alles wat tijdens de behandeling aan de orde komt, kan in die strijd worden gebruikt.” Herwieta vulde haar aan: ‘Vaak wordt in de juridische strijd niet naar het belang van het kind gekeken. Het kind centraal stellen zou een goede start kunnen zijn.’

Halverwege de avond schoof wethouder Marianne Verhage aan. Zij reageerde op de aangedragen punten van het panel door een samenvatting te geven van verschillende initiatieven.

Zo verstrekt de stuurgroep Divorce Challenge subsidies aan initiatieven die de schadelijke gevolgen van echtscheiding voor kinderen willen beperken. Verhage: ,,De meeste partners zijn in principe van goede wil, maar door twee advocaten worden ze een juridische strijd ingetrokken die tot een vechtscheiding kan leiden. Gelukkig zijn er steeds meer advocaten die via mediation werken.”

Via verloskundigenpraktijken worden zwangerschapsgroepen opgezet die worden opgevolgd door een oudergroep. Verhagen: ,,Met als doel om ouders samen te laten optrekken in dezelfde fase van hun leven.”

Het panel reageerde positief op deze oudergroepen. Herwieta Molenaar: ,,Vanuit school lukt het niet om ouders met elkaar te verbinden, dat is al geprobeerd. Ik hoop dat ouders vanuit deze groep contact met elkaar blijven houden wanneer hun kinderen naar school gaan.”

Al met al leverde deze bijeenkomst voldoende stof tot nadenken op. De ChristenUnie Huizen staat open voor initiatieven die hier mogelijk uit voort kunnen vloeien.

Tekst: Esther Kaper | Foto’s: Rob Reeuwijk
Wethouder Marianne Verhage
Kinder- en jeugdpsychotherapeut Linda Klein
VLNR: Esther Kaper, Linda Klein, Simone van As, Alwin ten Have en Herwieta Molenaar

About the author