‘Vertrouwen geven, vertrouwen ontvangen en dat vertrouwen niet beschamen’ (Esther Kaper, 2017)

Ik houd ervan om in een goede sfeer projecten tot stand te brengen. Ik ben empathisch, kan goed luisteren en heb een positieve instelling. Het geeft mij voldoening om de verschillende belangen te inventariseren, aan te voelen wat de wensen zijn en daarna beslissingen te nemen waarin iedereen zich zoveel mogelijk kan vinden. De gulden middenweg, met behoud en versterking van kwaliteit.

Collega’s motiveer ik op een positieve manier om het beste uit zichzelf te halen. Ik zie snel wat de sterke punten van iemand zijn en probeer hen daarin aan te moedigen. Het is belangrijk dat collega’s en partners zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. Waardering spreek ik gemakkelijk uit, kritiek geef ik op basis van de vertrouwensband die is ontstaan, waardoor ik op een respectvolle wijze communiceer.

Beslissingen neem ik nadat ik het verhaal van alle kanten ken. Ik sta open voor advies en luister graag naar mensen die verstand van zaken hebben. Op basis daarvan neem ik beslissingen waar ik achter kan staan en lukt het me vaak om anderen daarin mee te nemen.

Ik evalueer en reflecteer automatisch en regelmatig. Dit doe ik voor mijn eigen functioneren, maar ook voor wat we als team tot stand brengen. Hierdoor ben ik mij bewust van gemaakte fouten of onnodige hobbels, waardoor ik mijn werk continue verbeter.

Storytelling
Ik heb bijna twintig jaar ervaring als journalist en senior redacteur voor uiteenlopende televisieprogramma’s. Ik weet hoe je een goed verhaal vindt én vertelt door middel van geschreven tekst of een (audio)visuele productie. Door het ontwikkelen en maken van de televisieprogramma’s De Kist, Adieu God? en De Verwondering heb ik mijn natuurlijke interesse voor het levensverhaal en levensbeschouwelijke thema’s geprofessionaliseerd. De oorsprong en drijfveren van mensen fascineren mij, net als de context en betekenis van levensbepalende gebeurtenissen.

Ik ga in gesprekken snel de diepte in en vraag door. Mensen vertrouwen mij hun intieme levensverhalen toe. Door dit jarenlang te doen, heb ik inzicht in de manier waarop mensen betekenis geven aan hun leven en omgaan met ingrijpende gebeurtenissen. Tot slot kan ik het verhaal van een ander waarheidsgetrouw weergeven.