Wouter, maak van medisch-ethische thema’s geen voetnoten

Beste Wouter van der Toorn,

Onlangs maakte je bekend van de ChristenUnie over te stappen naar GroenLinks. Dat is nogal wat. De laatste maanden kom ik in mijn omgeving en op social media meer mensen tegen die deze beweging maken en dat verbaast mij. Op social media plaatste je een toelichting en die neem ik punt voor punt graag even met je door.

‘Ik ben lid geworden van Groen Links op het moment dat Christenunie stemde voor (opnieuw) bommen op Syrië (in campagne samen met NAVO en stiekem ook Rusland). Groen Links was een van de weinige partijen die anders wilde kiezen.’

De beslissing om wel of niet in te stemmen met de bombardementen op Syrië noemde Gert-Jan Segers een ‘onmogelijke keus’. Ik verwijs je naar deze column in het ND die hij over deze huiveringwekkende beslissing schreef.

‘Ook de visie op duurzaamheid, op het leven en de schepping, op een rechtvaardige wereld, maken dat ik dit jaar heb gekozen om Groen Links te stemmen.’

Op Klimaatlabel gaat de CU gelijk op met GL en de PvdD. Ook op andere duurzaamheidsranglijstjes staan we aan de top. Op de lijst van Sargasso staan we zelfs twee plaatsen boven GL. Op welke punten schiet onze visie in jouw ogen tekort?

‘Daarbij wordt ik eng van de christenen-voor-israel sfeer in de Christenunie. Een waarvan ik niet geloof dat het goed is voor een betere wereld.’

De ‘enge Christenen-voor-Israël sfeer’ wordt vaker benoemd tijdens mijn gesprekken met christenen die GroenLinks overwegen. Tweede-Kamerlid Joël Voordewind legt hier uit hoe we ons tot dit immer gevoelige thema verhouden. Wouter, wat vind je hier precies eng aan?

‘En abortus dan? Wel, het gaat over veel meer dan alleen abortus alleen, maar over een totaalvisie op zorg, achterstand, kansarmen, begeleiding van tienermoeders, voorkomen van zwangerschappen, goede voorlichting, etc.’

Heb je ons verkiezingsprogramma van 109 pagina’s goed gelezen? Eén alinea gaat over ons standpunt ten aanzien van abortus. Dit thema is heel belangrijk voor ons, maar over de beschermwaardigheid van het leven valt zoveel meer te zeggen.

Wat wil GroenLinks? Linda Voortman pleit voor de afschaffing van de wettelijke bedenktijd bij abortus. De bedenktijd druist wat haar betreft in tegen het zelfbeschikkingsrecht en is onnodig belastend.

Hoe zit het? Vrouwen moeten, als ze langer dan 16 dagen overtijd zijn, eerst met de huisarts in gesprek om een verwijzing voor het uitvoeren van abortus te krijgen. Daarna geldt een wettelijke bedenktijd van vijf dagen, zodat jij en de behandelend arts er zeker van zijn dat je hier vrijwillig en bewust voor kiest.

Het nemen van een dergelijke beslissing is belastend voor de vrouw én haar eventuele partner. Mag de keuze om een kindje geboren te laten worden, of niet, tot hoofdbrekens leiden? Mag diegene die ongewenst zwanger is vijf dagen langer nadenken over de gevolgen deze onomkeerbare beslissing? Is dat nu werkelijk te veel gevraagd wanneer het om het prilste leven gaat?

De begeleiding van tienermoeders geven wij prioriteit als initiatiefnemer, samen met het VBOK, van het Tienermoederfonds. Dit fonds wil financiële en praktische ondersteuning geven, waardoor aan de ‘randvoorwaarden’ voor het krijgen van een kind kan worden voldaan.

‘En voltooid leven dan? Wel, ik heb een achtergrond in de gezondheidszorg (oncologie), en de medisch ethische kwesties zijn er nu niet eenvoudiger op geworden. Gewoon sterven kan bijna niemand meer hè, je gaat anno 2017 niet meer zomaar dood.’ 

De medisch-ethische kwesties zijn er zeker niet eenvoudiger op geworden, maar je kunt er ook té lichtvaardig mee omgaan. Uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks:

‘Mensen die vinden dat hun leven voltooid is kunnen, ook als er geen sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden in medische zin, een waardig einde aan hun leven maken. Zij kunnen hierbij een beroep doen op professionele stervensbegeleiders. Hulp bij zelfdoding door deze stervensbegeleiders is niet strafbaar.’

Daarmee negeert de partij het onderzoek naar de wenselijkheid van het verruimen van de bestaande euthanasiewet. Volgens de adviescommissie ‘Voltooid leven’ onder leiding van D66-er Paul Schabel zijn vooral het voorkomen van eenzaamheid, het vergoten van zelfredzaamheid en de herwaardering van ouderdom als levensfase belangrijk en is het verruimen van de wet onwenselijk.

En wat doet GroenLinks? Iederéén die het leven om welke reden dan ook niet meer ziet zitten, mag daar een einde aan maken met hulp van een zogenaamde ‘stervensbegeleider’. Hoe en wie bepaalt wanneer iemand voor hulp bij zelfdoding in aanmerking komt? Wie draagt de verantwoordelijkheid voor een onomkeerbaar besluit? Koepelorganisaties van psychiaters, verpleeghuisartsen, psychologen keren zich hier tegen.

Ongewenst bij-effect van dit voorstel is dat de dood als oplossing binnen handbereik is. Staat dit niet haaks op de waarde en de heiligheid van het leven? Geloven we daadwerkelijk in de maakbare samenleving? De utopie dat we elk lijden kunnen uitbannen? Wordt de dood een genormaliseerd alternatief voor het leven?

Heeft de ChristenUnie geen oog voor mensen die hun leven als zinloos beschouwen? Juist wel. We vinden het een vorm van beschaving, een verplichting, om de zorg voor kwetsbaren prioriteit te geven. Dit maken we onder andere concreet in ons breed gedragen manifest Waardig Ouder Worden dat door diverse politieke partijen, ouderenorganisaties en omroepen is ondertekend. De ChristenUnie wil dat we naar elkaar blijven omzien en kiest daarom voor levensbegeleiders.

‘Visie op beschermwaardigheid van het leven gaat over zoveel meer dan alleen het allereerste begin en het allerlaatste einde. Om het ‘christelijke’ van je standpunten te beperken tot deze twee thema’s is een bekrompen visie op het leven.’

Onze visie op beschermwaardigheid van het leven gaat over zoveel méér dan het begin en het einde. Jij zet deze twee thema’s echter als voetnoten weg en dicht ons een ‘bekrompen visie’ toe. Dat valt me van je tegen.

Wouter, we hebben nog twee dagen tot jij in het stemhokje een rondje inkleurt. Zullen we, vóórdat je stemt, samen lunchen? Misschien kan ik je op andere gedachten brengen 🙂

Hartelijke groet,

Esther Kaper

Kandidaat-Kamerlid ChristenUnie (#28)

estherkaper.christenunie@gmail.com | Twitter: @estherkaper

 

 

 

 

 

 

About the author