Duo-commissielid ChristenUnie Noord-Holland

Elke fractie in de Provinciale Staten kan twee duo-commissieleden laten benoemen. Op maandag 27 mei ben ik beëdigd door Arthur Van Dijk, de commissaris van de Koning. Ik sprak daarbij de woorden uit: ‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’.

Als duo-commissielid steun ik ons Statenlid Michel Klein en mag ik namens de ChristenUnie Noord-Holland het woord voeren tijdens commissievergaderingen. Momenteel ben ik commissielid voor Ruimte, Wonen en Klimaat.

Ik dank alle mensen die op mij hebben gestemd en die ik de komende jaren mag vertegenwoordigen.

Ik ben bereikbaar via hartenberge@noord-holland.nl.

Foto: Job Kaper

About the author